Kirjoitin juuri Teemu Hiilisen blogiin kommentin Petikkoon suunnitellusta ampumaradasta. Spekuloidaanpa lisää täällä omalla palstalla.

Siis tässä kommenttini:
"Epäillen olen suhtautunut ampumaratahankkeeseen, kun äsken valmistuneessa maakuntakaavassa ei Petikkoa ole ollut sijaintipaikkana esillä. Tuossa suunnitemassa käsiteltiin nimenomaan näitä hankalia juttuja kuten ampumaratoja.

En päässyt selostustilaisuuteen, mutta Teemun kertomuksen mukaan tässä NIMBY asiassa toistuu sama kuin linja-autovarikoissa. Itä-Vantaan varikkoasiassa asukkaat väkisinkin ottavat kantaa tannoin pahasti savuttaneen Hakunilan varikon mielikuvilla, vaikka nykyaikainen varikko saastuttaa ja häiritsee varmasti vähemmän kuin kauppakeskuksen parkkipaikka. Tätä ampumaradan pauketta luonnollisesti ajatellaan Viikin ja Malmin kokemusten perusteella.

Tarkkana tietysti pitää olla siinä, että hanketta esiteltäessä esitetään maailman paras miljoonaprojekti. Ettei sitten aloiteta tällä perinteisellä paukkuradalla, kun kaikkea rahoitusta ei vielä ole kunnossa...

Linja-autovarikko pitäisi saada sijoitettua myös Petikon-Vehkalanmäen seuduille. Voisiko näitä hankkeita yhdistämällä syntyä jotain yhteisetua?"

Lahdentien varteen suunnitellun varikon hankkeessa on keskeinen kysymys veden valuma Kuusijärveen: jos Lahdentien varren tonttimaiden (siis muidenkin kuin suunnitellun varikon) sadevesiä ei voida johtaa järveen sen puhtautta vaarantamatta, niin uutta katto- tai asfalttipintaa ei voi rakentaa. Muuten järvi saattaisi kuivua. Näin ovat arvioineet vesitalouden asiantuntijat. 

Entisenä yleiskaavoittajana tiedän, että paikka muuten on mainio linja-autovarikolle: kohtuullinen sijainti linjojen lähtöpaikkojen suhteen, suora pääsy maanteille, ihan naapurissa ei ole asukkaita. Busseista ei tule meluakaan sen enempää kuin asuntoalueilla liikennöitäsessä. Liikenteen kokonaismääräkin on paljon pienempi kuin esimerkiksi paikalle aikanaan suunnitellussa kauppakeskuksessa olisi ollut.

NIMBY (ei minun naapuriin) asenne on sinänsä paikallaan. Monia hankkeita ajetaan törkeän piittamattomasti haitat unohtaen. Niin tässäkin varikkoasiassa on aika ajoin ollut. Koko vesien valuma-asia on noussut esille asukkaiden vaatimana. Jossain vaiheessa on kuitenkin havahduttava tarkempaan vaikuttamiseen. Nyt voisi vaatia mahdollista varikkoa suunniteltavaksi riittävän tarkasti, jotta vesien virtaamasta tiedetään varmasti ennen laadittavana olevan varikon asemakaavan hyväksymistä tai hylkäämistä. Kaavan on perustuttava riittäviin selvityksiin.

Manuel Castells arvioi jossakin kirjassaan NIMBYä, joka on yleisimpiä ja luonnollisimpia kansalaisvaikuttamisen ilmiöitä. Se on parhaimmillaan demokratian ydintä, suoraa vaikuttamista. Heikkouksia arvioidessan hän mainitsi eräänlaisen heimoutumisen vaaran. Liike voi jumiutua puolustusasemaan lujasti ja kasvattaa sisäistä voimaansa. Samalla se saatta kuiten rajata asiansa ajamiseen tarvittavia ulkoisia yhteyksiä. Avoimella ja arvioivalla suhtautumistavalla tämä voidaan välttää.

Tulipa tästä saarna. Mutta on asiakin kiinnostava.