Tikkurilan keskustan asemakaava on matkalla kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavaa on valmisteltu pitkään. Keskustaan tulee aikanaan asuntoja ja torikin kunnostetaan kaupungintalon eteen. Keskustelua herätti pysäköinti. Päätös maanalaisesta pysäköinnistä on päätetty jo kauan sitten periaatteessa. Yhden maanalaisen pysäköintipaikan hinta on yli 60 000 euroa. Kaupungintalon tarpeisiinkin on laskettu tarvittavan yli sata pysäköintipaikkaa. Kun samassa kokouksessa esillä ollut kaupungintalon remmontti maksaa reilut 12 milj. euroa, niin pysäköinti noilla hinnoilla maksaisi liki 9 milj. euroa. Käytin puheenvuoroja keskitetystä pysäköintipaikkojen hallinnasta ja yhteiskäytöstä, jotta paikkamäärä saadaan minimiin näin keskustassa ja aseman lähellä. Kaupungintalon korjaus jäi vielä pöydälle. Home ja puupaalujen lahominen painavat päälle ja talo on korjattava lähivuosina.

Kokouksessa annettiiin vastaus Kati Tyystjärven valtuustokyselyyn koskien suunniteltua jätepolttolaitosta ja sen vaikutusta jätemäärän hillitsemiseen. Jos polttoon suuntaudutaan ilman rajoja, on vaarana, että laiminlyödään työ jätemäärän pienentämiseksi. YTV vakuuttaa vastauksessaan, että mittava kampanjointi ja työ jätemäärän pienentämiseksi jatkuu samaan malliin kuin tähän asti. Samalla vastauksessa kuitenkin kerrotaan, että tulevassa jätteenpolttoratkaisussa hankitaan vain palvelu, poltettavaksi tarjotaan se jätemäärä, mikä alueelta kertyy. Muuten laitoksen pyörittäjä saa päättää mitä muuta laitoksessa poltetaan. Siis mahdollista on, että laitokseen tuodaan poltettavaksi jätettä muualtakin?

Super on saanut aloitteestaan tehtyä paikallisen sopimuksen työvuorojärjestelyistä, joilla työvuoroa voidaan pidentäää ns. kiireellisissä tapauksissa ja työstä saadaan erityiskorvaus. Tällainen lisä on kuuleman mukaan käytössä myös naapurikunnissa. Jotain hyvää työvoimapulasta näyttäisi siis tipahtelevan pienipalkkaisille työntekijöille. "Työmarkinnat" ovat palvelualalla vielä suotuisat työntekijän kannalta.