Iltakoulussa ei asioista päätetä vaan perehdytään.

Katriinan sairaalan toiminta on kovasti muuttunut viime vuosina. Osastot ovat kovasti erikoistuneet erilaisiin hoitotarpeisiin. Päiväsiraala on käynnistynyt. Siellä hoidetaan erityisesti erikoissairaalasta kotihoitoon siirtyviä potilaita. Kotisairaalakin kuuluu Katriinan sairaalan toimintaan. Selvisipä sekin, että Katriinan sairaala on pysyväinen paikka vain pienelle määrälle potilaita. Useimmat tulevat sairaalaan esimerkiksi Peijaksesta tai muista erikoissairaaloista ja kotiutuvat kotiin, vanhainkotiin tai palveluasuntoon. Ilmankos puhutaan siitä, että vanhainkotien ja muiden hoitokotien asukkaat ovat entistä huonokuntoisempia. Sekin selvisi, että sairaala on äärimmilleen kuormitettu -kaksitoista ylipaikkaa 198 vakituisen lisäksi koko ajan käytössä. Väkiluku kasvaa ja vanhemman väen osuus kasvaa ja paikkoja tarvitaan koko ajan enemmän.

Palvelukotipaikkojakin tarvittaisiin ensi vuonna lisää kaksikymmentä, mutta määrärahojen perusteella pitäisi vähentää kolmekymmentä. Kannatta katoa edellisviikon budjettikäsittelyn äänestyskarttoja. Vanhenminen sinänsä ei lisää kuluja mitenkään suorassa suhteessa. Vahenevat ihmiset elävät terveempinä kuin aikaisemmin. Hoidon kustannukset kasvavat jyrkästi viimeisinä elinvuosina ihan iätä riippumatta. Mutta tottakai ikääntyminen olisi voimavaroissa otettava huomioon; nyt ei oteta.

Tavoitehan on, että kaikilla olisi mahdollisimman pitkää mahdollisuus asua kotona. Vantaa käyttää kotipalvelun huomattavasti vähemmän rahaa vanhusväestön määrään nähden kuin vertailukauungeissa. Kotipalvelun lisäämisestäkin äänestettiin valtuustossa. Kun ksyin johtaako märärahan niukkuus palvelun laadun heikkenemiseen vai jääkö palvlun ulkopuolelle apua tarvitsevia, niin vanhuspalvelujen johtaja totesi että kotipalvelun kriteerit ovat Vantaalla kireät.