Tästä syntyy ongelma. Osalla koululaisista on avustaja ja hänetkin lomautetaan. Kaupungin palveluksessa  ei taida olla muuta ammattikuntaa , jonka työ katsotaan niin vähäarvoiseksi, ettei normaalia loman pitoa voida järjestää.

Kaupunginhallitus oli päättänyt huhtikuussa, ettei ketään lomauteta tai irtisanota. Nyt päätös toistettiin ja kahden viikon kuluttua odotetaan työllistämistoimenpiteitä. Perussuomalaisten valtuutettua Timo Auvista tämä ei miellyttänyt, vaan hän puhui suojatyöpaikkojen järjestämisestä. Opettajan työ kuuleman mukaan on niin vaativaa lukukausien aikana, että loma on tehty sisään, mutta ei pienipalkkaisilla avustajilla.

Kuntatyö on tätä nykyä kirottua. Kuntatyötä myydään laman varjolla ulos ideologisin perustein. Mainitusta avustajien kesälomaongelmastakin aiotaan selvitä ostamalla jatkossa Vantaan määräaikaiset avustajat palveluyritykseltä vain koulujen lukuvuoden ajaksi.

Vasemmistoliitto on ottanut selkeän kannan avustaja-asiassa:

http://www.vantaanvasemmisto.net/?p=295