Vantaan kaupunginjohtaja julkaisi vuoden 2013 talousarvioesityksen. Se on kesän velkaohjelmasta tuttu linjaltaan, leikkaa palveluja. Vasta nyt alkaa kaikessa alastomuudessaan paljastua, mihin äkkijarrutus voi johtaa.

Sosiaalihuollon ja terveyskeskusten budjettikaavailut ovat jääneet sinänsä tärkeän kouluavustajakeskustelun varjoon, kun leikkauksia vastaan on nostettu mieltä. Sosiaali- ja tereystoimen toimialajohtaja kertoo avoimesti ja ylpeydellä mistä aikoo leikata. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan ja myös asiakaskäyntien kokonaismäärän halutaan pienenevän, vaikka kunnan väkiluku kasvaa 3000 asukkaalla vuosittain. Asiakaskriteereitä tiukennetaan, niinpä budjettikirjan mukaan lääkäri ja sairaanhoitajavastaanottojen käynnit vähenevät ensi vuonna! Perhetyöstä ja vanhuspalveluista leikataan suunnitellut henkilökuntalisäykset kokonaan.

Leikkauksia havainnollistaa seuraava talousarviokirjan perusteella laskettu karsitun työn taulukko.

Toiminta Henkilöt Työtunnit*
Terveyspalvelut 41 61500
Perhepalvelut 27 40500
Toimeentulotuki 15 22500
Lapsiperheiden kotipalvelu ym. 10 15000
Vanhusten päivätoiminta 11 16500
Vanhus- ja vammaispalvelut 26 39000
Työkeskus 3 4500
Yhteensä 133 199500
* arvio1500 tuntia/henkilö vuodessa

Karkeasti laskien luovutaan noin 200 000 työtunnista. Lisäksi ollaan karsimassa avustusten leikkaamisen kautta palveluja, kuten Havurasti ja Myyrasti - masennuksesta kärsivien vanhusten avopalvelut. Karsinnat tulevat näkymään vantaalaisten terveydessä ja ongelmissa ellei protesteilla ja uurnilla saada uutta suuntaa. Moni kuntalainen on pahassa pulassa, jos leikkaukset suunnitellusti toteutuvat.