Ehdokkailta kysyttiin TV tentissä mitä tekisitte Amerikan tädin 15 miljoonan euron perinnöllä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Martti Korhonen halusi laittaa summan kuntapalveluihin. HS:n toimittaja piti vastausta pyöreänä. Mitä tarkoittaisi Vantaalla?

Ei Martti Korhonen väärillä jäljillä ole. Tuolla summalla saa valtuustokaudeksi lähes 200 lisäkättä palveluihin. Täsmennetään vaikkapa Vantaan huutavimpiin tarpeisiin:
40  opetusryhmien pienentämiseen,
20 oppilastukeen (psykologit ja sosiaalityöntekijät)
60 vanhusten laitoksiin ja palvelukeskuksiin
80 kotipalveluihin yksinasumisen tueksi ja lapsiperheille.
Tämä on minun "käsiohjelmani". Jos sitkeähenkisen Amerikan tädin perintö viivästyy, niin sama saadaan odotellessa puolella veroäyripennillä.