Vantaan kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2009 talousarviota maanantaina 3.11. Käsittelyä edelsivät valtuustoryhmien neuvottelut. Valtuusto käsittelee kh:n tekemän esityksen 17.11.2008.

 

Kaupungin talousarviossa on vaarana käydä juuri niin kuin Vasemmistoliiton kannanotossa ennen vaaleja huoli ilmaistiin. Laman seuraukset saavat kantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Sosiaali- ja terveystoimen esittelystä selvisi, että kaupunginjohtajan kahteen kertaan karsitusta talousarviosta puuttuu noin 5 milj. euron määräraha, jotta nykyinen palvelutaso säilyisi. Nykyisen palvelun alle sukelletaan mm. omaishoidon tuessa, vanhainkotien henkilökunnan määrässä ja myös ostopalvelujen hoitopaikkoja joudutaan vähentämään. Kotipalveluissa on vajausta lisääntyvään palvelutarpeeseen nähden.

 

Opetuksessa uhkaa myös takapakki. Koulujen oppilasryhmäkokoja pienennettiin viime vuonna ns. valtuuston 100-vuotis- juhlapäätöksessä 40 opettajan työpanoksella. Nyt tuota lisäystä syödään. Myös suunniteltu oppilastuen lisäys karsiutuu.

 

Karsitulla budjetilla joudutan palveluja järjestämään vapa-ajantoimessa, kulttuurissa ja myös kaupungin kiinteistöjen hoito on supistuksen kohteena.

 

Vasemmistoliitto oli kunnallisveron neljännesprosentin noston kannalla, mikä antaisi vuosittain 9 milj. euron pelivaran palveluihin. Vain vihreät esittivät samaa ratkaisua. Kokoomuksen masinoima Kehä III:n rakennushankkeen aikaistaminen tulee maksamaan likimain saman 9 miljoonaa. Paine kunnallisveron korottamiseen onkin alkujaan valtion budjettiesityksestä, hyvätuloisia suosivista verohelpotuksista.

 

Suurten valtuustoryhmien kokoomuksen ja sosialidemokraattien budjettisopimus tuo vain vajaan miljoonan euron helpotuksen karsittuun budjettiin: päivähoitoon (400 000 €), vanhustenhoitoon (300 000
€) sekä kouluille (200 000 €). Jo omaishoidon tukeen tarvitaan 650 000 € lisää, jotta pysytään tämän vuoden tasolla: kristilliset ja keskusta kannattivat tätä vasemmistoliiton esitystä. Muita vasemmistoliiton äänestyksessä hylättyjä tai ilman kannatusta jääneitä esityksiä sosiaali- ja terveystoimeen olivat:

- koulukuraattori ja sosiaaliohjaaja oppilaiden ja perheiden tukeen (ei kannatusta)

- kodinhoitajien lisäämiseen 1,5 milj. euroa (ei kannatusta)

- 0,6 milj. euroa vanhainkotien työntekijöihin (3 - 10, 2 tyhjää)

 

Perusopetuksen vajaus oppilasryhmien pienentämiseen on karsinnan jälkeen noin puoli miljoonaa euroa. Kannatimme vihreiden esitystä 600 000 euroa opetusryhmien pienentämiseen, 200 000 euroa koulupsykologien ja oppilasohjauksen ja 330 000 euroa kouluavustajien lisäämiseen (esitys kaatui 12 -3).

 

Nuorisopalveluihin esitimme yhden nuorisotyöntekijän lisäystä  (ei kannatusta).

 

Esitimme järjestöjen työllistämistukea nostettavaksi 30 eurolla/henkilö/kk (ei kannatusta).

 

Yksimielisenä kannanottona tuli hyväksytyksi seutulippujen alentaminen tulevina vuosina ohjaamalla mahdollista valtion tukea tähän tarkoitukseen. (Ensi vuoden nousevat taksat on YTV:ssä hyväksytty jo aikaisemmin). Sen sijaan tukemamme keskustan esitys varautumisesta myös kunnan tuen nostamiseen, jotta matkalippujen hintaa voitaisiin alentaa kaatui äänin 10 - 4, yksi tyhjä. Eläkeläisten alennuslippu vaatii kovia ponnisteluja.

 

Hakunilan uimahallin myynti yksityiselle investorille tuli torjutuksi. Asiaan vaikutti ratkaisevasti valtion liikuntapaikkatuen ohjelmissa olevan 600 000 euron avustuksen menetysuhka. Myös pitkä lista päiväkoteja ja kouluja poistettiin toistaiseksi vuokratilatoteutuksesta. (Tarkemmin Eero Väätäisen blogissa)

 

Vasemmistoliiton esitys Kivistöön rakennettavasta paviljonkipäiväkodista jäi vaille kannatusta. Kivistön vanhempainliike on raportoinut huutavasta päivähoitopaikkojen puutteesta. Tammistoon rakennettiin tänä vuonna pikatoimenpiteenä paviljonkipäiväkoti, mutta tämä ratkaisu ei kelvannut Kivistön kohdalla.

 

Säästönä investoinneissa olimme kannattamassa esitystä Valkoisenlähteentien länsiosan rakentamisen lykkäämistä (2,6 milj. euroa), mutta se kaatui äänestyksessä (9-4, 1 tyhjä, 1 poissa).

 

Kesiryhmien esittämä noin 100 000 euron vähennys suunniteltuihin luottamushenkilöpalkkioihin tuli myös hylätyksi äänin 12 - 3.

 

Joitakin selvityksiä tuli esityksestämme hyväksytyksi: Iltapäivähoidon järjestämistavat PKS- kunnissa, koulujen liikunta-alueiden ja urheilukenttien hoidon organisoiminen yhdelle toimijalle, jokivarsien tulvasuojelun toimenpiteet.

 

Talousarvio sisältää toki huomattavia uusia hankekita, kehäradan rakentaminen alkaa. Radan pitäisi valmistua vuonna 2014. Kaksi päiväkotia on ohjelmassa ja koulujen laajennuksia. Koivukylän koulun kohtalo jäi vielä avoimeksi ja useita muita remontteja on lykätty tuleville vuosille.